DSM(30-45万)

职位摘要

行业类型

医疗器械

招聘人数

1

职位性质

全职

工作地点

广东广州

薪酬范围

30-45万

shadow

我司正在为某知名外资医药公司招聘以下职位:DSM(30-45万)
——————————————————————————–
简历请发送到 dox055ch@chinadox.com, 或注册并登录本网站,点击申请该职位。

如您的朋友合适或有意向申请本职位,欢迎扫描网页下方二维码转发推荐。
——————————————————————————–

职位概要 Job Highlights:

外资平台TOP
福利好产品表现好
市场良性

职责描述 Key Accountabilities:

职能需求 Competence Profile:

1、外资DSM
2、年轻高潜力
3、专药

请登录后再进行职位申请

shadow