MA(45-60万)

我司正在为某ABW招聘以下职位:MA(45-60万)
——————————————————————————–
简历请发送到 dox128uw@chinadox.com, 或注册并登录本网站,点击申请该职位。

如您的朋友合适或有意向申请本职位,欢迎扫描网页下方二维码转发推荐。
——————————————————————————–

职位概要 Job Highlights:

1负责皮科新品;

职责描述 Key Accountabilities:

职能需求 Competence Profile:

1-2MA经验,不限制领域; 风湿免疫背景为佳

请登录后再进行职位申请

shadow